Technische oplossingen voor...

... akoestiek

Een belangrijk aspect van comfort is de akoestiek. Niemand heeft graag last van het geluid van buren, schuivende stoelen op de hoger gelegen verdieping of traag voorbijrijdend zwaar verkeer.

Houtskeletbouw kampte in het verleden vaak met het vooroordeel dat de akoestische performantie ‘niet geweldig’ was. Na een intens onderzoekstraject - met heel wat testen - kunnen we echter stellen dat deze performantie met een aantal innovatieve oplossingen vaak beter scoort dan op basis van een traditionele bouwmethode.

 

MBS biedt oplossingen voor :

 • Woningscheidende wanden: door toepassing van 2 ontkoppelde frames, met telkens een beplating aan de niet- spouwzijde, worden waarden DnT,w ≥ 68dB in situ gerealiseerd.

 • Kamerscheidende wanden: als in een gebouw tussen verschillende ruimtes hoge eisen gesteld worden aan de luchtgeluidsisolatie, wordt voor een samenstelling geopteerd waarbij de beplating aan één zijde van het frame wordt losgekoppeld door middel van een metalen veerregel. Dit resulteert in waarden Rw ≥ 54dB.

 • Woningscheidende vloeren: om de contactgeluidsisolatie van de vloer optimaal te laten functioneren wordt het bovenste deel van de vloer gescheiden van het onderste deel, door invoeging van akoestische ontkoppelingspads. Door het bijkomend uitbalanceren van de gewichten boven en onder deze pads worden resultaten in situ behaald

  L’nT,w + Ci, 100+2,500 < 44dB.

 • Buitengevels: hiervoor wordt gebruik gemaakt van dezelfde techniek als bij kamerscheidende wanden. Oplossingen

  Rw + Ctr > 50dB is makkelijk haalbaar.

... brandveiligheid

Om de veiligheid van gebruikers in gebouwen te waarborgen moet er aan bepaalde eisen voldaan worden. Uiteraard spreekt het voor zich dat deze eisen voor appartements- en utiliteitsgebouwen strenger zijn dan voor woningen.

Om appartements- en utiliteitsgebouwen brandveilig te kunnen bouwen werkte MBS een aantal oplossingen uit. Deze werden in het labo onderworpen aan de Europese testnormen of worden aan de hand van rekennota’s overeenkomstig Eurocode 5 deel 2 aangetoond.

MBS biedt oplossingen voor :

 • Buitenwanden, compartimenteringswanden, woningscheidende wanden : (R)EI60.

 • Dragende binnenwanden : R60

 • Vloeren : REI60

 • Gevelelementen : E(I)60

… doorgedreven geautomatiseerde prefabricatie

De bouwsector wordt geconfronteerd met steeds strenger wordende prestatie-eisen en kortere uitvoeringstermijnen. Door toepassing van doorgedreven prefabricatie zijn deze eisen perfect realiseerbaar.

Vanaf de werkvoorbereidingsfase wordt de constructie in 3D gemodelleerd, aan de hand van specifieke BIM-software. Deze software maakt het voor onze ingenieurs mogelijk om in de ontwerpfase alle probleempunten in kaart te brengen en te bespreken met de klant. Onze automatische productielijn genereert vervolgens houtskeletelementen aan de hand van CNC files. Omdat dit gebeurt in geconditioneerde en gecontroleerde omstandigheden kunnen we een perfecte kwaliteit garanderen.

De mogelijke integratie van technieken (elektriciteit, CV, sanitair, ventilatie), buitenschrijnwerk en gevelafwerking is een bijkomende troef. Deze onderdelen worden in de voorbereidings- en productiefase met enorme precisie verwerkt in en op onze elementen. Hierdoor wordt het bouwproces drastisch ingekort, zodat de bouwheer sneller kan genieten van zijn gerealiseerd project.